Systemisch lichaamswerk

Vanuit onze jeugd of vanuit ons familiesysteem zijn bij ieder van ons herinneringen in het lichaam opgeslagen. Die herinneringen zijn vaak niet bewust, zij beïnvloeden ons op onbewust niveau. Door af te stemmen op de laag van De Ziel kan er meer informatie beschikbaar worden hoe het komt dat je bepaalde blokkades ervaart, of wat maakt dat je bepaalde gedragingen hebt. Bijvoorbeeld zelfsabotage, jezelf niet goed genoeg vinden, moeite relaties aan te gaan.
Door wezenlijk contact te maken en aan te raken op de laag van De Ziel, wordt energie in beweging gebracht en laat De Ziel zien en weten, wat er gezien, erkent en geheeld mag worden. Als cliënt kun je wellicht inzicht ontvangen om welke herinneringen het gaat. Dat kunnen herinneringen zijn van pijn of verdriet van jouzelf, doch ook over trauma gaan, wat je draagt voor je familiesysteem. Een familiesysteem werkt fysiek, emotioneel en energetisch op jou door. Een lichaam waar De Ziel uit vertrokken is, is een ‘onbewoond lichaam’. Je kunt er moeilijk contact mee krijgen en het is lastig om echt aanwezig te kunnen zijn in je lichaam. Dit heeft invloed op je lichamelijk functioneren en op je emoties. Door het systemische werk via het lichaam, wordt de Ziel uitgenodigd en krijg je de kans je eigen Plek aan te nemen in het familiesysteem.

Het “Roepen van de Ziel” is een manier van werken die zeer diepgaand is en veel losmaakt. Doordat ik zelf mijn lichaam ‘bewoon’, geaard ben en bedding creëer, ontstaat er een Veld wat voor velen veilig genoeg voelt om bij aanwezig te blijven. Daardoor heb jij de beschikking over een veilige bedding waardoor je, als het voor jou veilig genoeg voelt, ondersteuning kunt gaan ervaren. Om vervolgens van daaruit, samen met mij te gaan onderzoeken welke ervaringen in jou gezien en erkent willen worden. Aandacht voor wat er is, zonder iets te willen veranderen of in te grijpen geeft ruimte… Liefdevol aanraken is helend voor hart en ziel.  

Ik volgde de tiendaagse training “Het Roepen van de Ziel” bij Connie van der Arend te Rotterdam. Zij heeft een methode ontwikkeld en het boek “Het Veld van Aandacht” geschreven. Ze doceert aan therapeuten het Systemisch lichaamswerk.

Kom je specifiek voor systemisch lichaamswerk, dan is het voldoende om een uur af te spreken. De sessie vindt op de behandeltafel plaats en kan over de kleding heen worden gegeven.