Privacyverklaring

Inleiding
LUISTEREN NAAR JE LIJF verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
LUISTEREN NAAR JE LIJF verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van LUISTEREN NAAR JE LIJF en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
Je hebt (momenteel niet) de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens
LUISTEREN NAAR JE LIJF behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. LUISTEREN NAAR JE LIJF verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de LUISTEREN NAAR JE LIJF -nieuwsbrief en bij een bezoek aan LUISTEREN NAAR JE LIJF evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van LUISTEREN NAAR JE LIJF dienstverlening en activiteiten. Indien je geen prijs meer stelt op deze informatie, kun je je hiervoor ten alle tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of LUISTEREN NAAR JE LIJF hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail naar info@luisterennaarjelijf.nl of  een brief naar LUISTEREN NAAR JE LIJF, Ter Apelkanaal West 44, 9563 PB Ter Apelkanaal te sturen. LUISTEREN NAAR JE LIJF verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website LUISTEREN NAAR JE LIJF.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van LUISTEREN NAAR JE LIJF beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat LUISTEREN NAAR JE LIJF na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. LUISTEREN NAAR JE LIJF gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt je een lijst van cookies die geplaatst worden door de LUISTEREN NAAR JE LIJF website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien je toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.
Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt LUISTEREN NAAR JE LIJF inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan LUISTEREN NAAR JE LIJF de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. LUISTEREN NAAR JE LIJF kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien je ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via LUISTEREN NAAR JE LIJF cookies op je pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van je status. Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de LUISTEREN NAAR JE LIJF website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
LUISTEREN NAAR JE LIJF plaatst Twitter cookies op je pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de LUISTEREN NAAR JE LIJF website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging

LUISTEREN NAAR JE LIJF heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.
Links
Op de websites van LUISTEREN NAAR JE LIJF zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. LUISTEREN NAAR JE LIJF kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.
Vragen en Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je verzoeken om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid van LUISTEREN NAAR JE LIJF, dan kun je deze richten aan LUISTEREN NAAR JE LIJF, Ter Apelkanaal West 44, 9563 PB Ter Apelkanaal tel: 06-48152122 of per e-mail: info@luisterennaarjelijf.nl

Wijziging van Privacy Verklaring
LUISTEREN NAAR JE LIJF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. LUISTEREN NAAR JE LIJF adviseert je regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.