Beroepsvereniging BATC

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging BATC. Deze afkorting staat voor Belangen Associatie Therapeut en Consument. Door lid te zijn van deze Beroepsvereniging, mag ik mij presenteren als Paramedisch Natuurgeneeskundig therapeut. Ik word getoetst op mijn kwaliteiten als therapeut/ zorgverlener en ook of ik genoeg bij- en nascholing heb gevolgd.

Elke drie jaar vindt er een visitatie plaats waarbij professionaliteit, hygiëne, dossiervorming binnen mijn praktijk geïnspecteerd wordt. In maart 2019 gebeurde dit voor het laatst.

De door mij gegeven behandelingen zijn volgens “De vijf natuurgerichte principes”. Zie elders op deze website voor meer informatie daarover.