Klachten

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Voor WKKGZ ben ik aangesloten bij
 


Klachten:
Als je een klacht hebt, verzoek ik je eerst contact met mij op te nemen. Dan kunnen we je ervaring bespreken. Als de noodzaak daarna nog voor je bestaat, kun je terecht bij mijn Beroepsvereniging BATC.